Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Harmonogram akademického roka

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019 – LETNÝ SEMESTER

 

I. stupeň štúdia – Bc.

 

Bakalárske štúdium - pre nekončiacich študentov

Výučba v letnom semestri – 11.02.2019 – 11.05.2019

Prázdniny – 18.04.2019 – 23.04.2019

Skúškové obdobie – 13.05.2019 – 29.06.2019

Letné prázdniny – 01.07.2019 – 30.08.2019

 

Bakalárske štúdium - pre končiacich študentov 1.termín

Výučba – 11.02.2019 – 13.04.2019

Prázdniny – 18.04.2019 – 23.04.2019

Skúškové obdobie – 15.04.2019 – 04.05.2019

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)* do 12.04.2019

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky do 06.05.2019

Štátne skúšky – 27.05.2019 – 31.05.2019

Promócie – jún – júl 2019

 * nie je možné podať žiadosť o predĺženie termínu

 

Bakalárske štúdium - pre končiacich študentov 2.termín

Výučba – 11.02.2019 – 13.04.2019

Prázdniny – 18.04.2019 – 23.04.2019

Skúškové obdobie – 15.04.2019 – 29.06.2019

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)* do 03.06.2019

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky do 04.07.2019

Štátne skúšky – 19.08.2019 – 30.08.2019

Promócie – október 2019

 * nie je možné podať žiadosť o predĺženie termínu

 

II. stupeň štúdia – Mgr.

Magisterské štúdium  - pre nekončiacich študentov

 Výučba v letnom semestri – 11.02.2019 – 11.05.2019

 Prázdniny – 18.04.2019 – 23.04.2019

 Skúškové obdobie – 13.05.2019 – 29.06.2019

Letné prázdniny – 01.07.2019 – 30.08.2019

 

Magisterské štúdium - pre končiacich študentov

Výučba – 11.02.2019 – 13.04.2019

Prázdniny – 18.04.2019 – 23.04.2019 

Skúškové obdobie – 15.04.2019 – 04.05.2019

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)* do 29.03.2019

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky do 06.05.2019

Štátne skúšky – 20.05.2019 – 31.05.2019

Promócie – jún – júl 2019

 * nie je možné podať žiadosť o predĺženie termínu

 

Magisterské štúdium - pre končiacich študentov – opravný termín

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky do 04.07.2019

Štátne skúšky** – 19.08.2019 – 30.08.2019

** Opravný termín štátnej skúšky sa týka študentov, ktorí už absolvovali riadny termín štátnej skúšky. V prípade nutnosti prepracovať diplomovú prácu na letnom termíne štátnej skúšky sa študent prihlasuje až na januárový termín štátnej skúšky.

 

 

III. stupeň štúdia – PhD.

Prázdniny jarné – 18.04.2019 – 23.04.2019

Prázdniny letné  - 01.07.2019 – 30.08.2019

 

Doktorandské štúdium  - dizertačná skúška 2.termín

 Odovzdanie projektov k dizertačnej skúške* do 10.06.2019

 Plánovaný termín dizertačnej skúšky – 19.08.2019 – 30.08.2019

 * nie je možné podať žiadosť o predĺženie termínu

 

Doktorandské štúdium  - obhajoba dizertačnej práce 2.termín (denné štúdium)

 Katedrová obhajoba dizertačnej práce – 22.03.2019

 Odovzdanie dizertačnej práce do CRZP* – 24.04.2019

 Obhajoba dizertačnej práce – 20.05.2019 – 07.06.2019

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie termínu

 

Doktorandské štúdium  - obhajoba dizertačnej práce  2.termín (externé štúdium)

 Katedrová obhajoba dizertačnej práce – 12.04.2019

 Odovzdanie dizertačnej práce do CRZP* – 13.05.2019

 Obhajoba dizertačnej práce – 19.08.2019 – 30.08.2019

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie termínu