Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Harmonogram akademického roka

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020 – LETNÝ SEMESTER

 

I. stupeň štúdia – Bc.

Bakalárske štúdium - pre nekončiacich študentov

Výučba  – 10. 02. 2020 – 09. 05. 2020

Prázdniny – 09. 04. 2020 – 14. 04. 2020

Skúškové obdobie – 11. 05. 2020 – 30. 06. 2020

 

Bakalárske štúdium - pre končiacich študentov I.termín

Výučba - 10. 02. 2020 – 18. 04. 2020

Prázdniny - 09. 04. 2020 – 14. 04. 2020

Skúškové obdobie - 20. 04. 2020 – 04. 05. 2020

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)*- do 10. 04. 2020

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky- do 04. 05. 2020

Štátne skúšky - 25. 05. 2020 – 05. 06. 2020

Promócie - jún - júl 2020

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie daného termínu

 

Bakalárske štúdium - pre končiacich študentov II.termín

Výučba - 10. 02. 2020 – 18. 04. 2020

Prázdniny - 09. 04. 2020 – 14. 04. 2020

Skúškové obdobie - 20. 04. 2020 – 30. 06. 2020

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)*- do 01. 06. 2020

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky- do 02. 07. 2020

Štátne skúšky - 17. 08. 2020 – 31. 08. 2020

Promócie - október 2020

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie daného termínu

 

 

II. stupeň štúdia – Mgr.

Magisterské štúdium  - pre nekončiacich študentov

Výučba - 10. 02. 2020 – 09. 05. 2020

Prázdniny - 09. 04. 2020 – 14. 04. 2020

Skúškové obdobie - 11. 05. 2020 – 30. 06. 2020

 

Magisterské štúdium - pre končiacich študentov

Výučba - 10. 02. 2020 – 18. 04. 2020

Prázdniny - 09. 04. 2020 – 14. 04. 2020

Skúškové obdobie - 20. 04. 2019 – 04. 05. 2020

Odovzdanie diplomových prác k obhajobe (aj CRZP) *- do 28. 03. 2020

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky - do 04. 05. 2020

Štátne skúšky - 25. 05. 2020 – 05. 06. 2020

Promócie - jún - júl 2020

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie daného termínu

 

Magisterské štúdium - pre končiacich študentov - opravný termín 

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky - do 30. 06. 2020

Štátne skúšky** - 17. 08. 2019 – 31. 08. 2020

Promócie - október 2020

**Opravný termín štátnej skúšky sa týka študentov, ktorí už absolvovali riadny termín štátnej skúšky. V prípade nutnosti prepracovať diplomovú prácu na letnom termíne štátnej

skúšky sa študent prihlasuje až na januárový termín štátnej skúšky.

 

 

III. stupeň štúdia – PhD.

Zápis na štúdium

Zápis študentov do ďalších rokov štúdia - 03. 02. 2020 – 07. 02. 2020

Prázdniny jarné - 09. 04. 2020 – 14. 04. 2020

Prázdniny letné - 01. 07. 2020 – 31. 08. 2020

 

Dizertačná skúška - 2. termín

Plánovaný termín dizertačnej skúšky - 18. 05. 2020 – 05. 06. 2020

Termín odovzdania projektov k DzS* - do 18. 02. 2020

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie daného termínu

 

Obhajoba dizertačnej práce - 2. termín (externé štúdium) august

Termín obhajoby dizertačnej práce - 18. 05. 2020 – 05. 06. 2020

Termín katedrovej obhajoby - 10. 01. 2020 – 31. 01. 2020

Termín odovzdania dizertačnej práce (CRZP)* - do 28. 02. 2020

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie daného termínu

 

Obhajoba dizertačnej práce - 2. termín (denné štúdium)

Termín obhajoby dizertačnej práce - 18. 05. 2020 – 05. 06. 2020

Termín katedrovej obhajoby - 10. 01. 2020 – 31. 01. 2020

Termín odovzdania dizertačnej práce (CRZP)* - do 28. 02. 2020

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie daného termínu

 

Dizertačná skúška - 3. termín

Plánovaný termín dizertačnej skúšky - 17. 08. 2020 – 31. 08. 2020

Termín odovzdania projektov k DzS* - do 17. 06. 2020

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie daného termínu

 

Obhajoba dizertačnej práce - 3. termín (externé štúdium) august

Termín obhajoby dizertačnej práce - 17. 08. 2020 – 31. 08. 2020

Termín katedrovej obhajoby - 04. 05. 2020 – 29. 05. 2020

Termín odovzdania dizertačnej práce (CRZP)* - do 17. 06. 2020

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie daného termínu

 

Obhajoba dizertačnej práce - 3. termín (denné štúdium)

Termín obhajoby dizertačnej práce - 17. 08. 2020 – 31. 08. 2020

Termín katedrovej obhajoby - 01. 04. 2020 – 30. 04. 2020

Termín odovzdania dizertačnej práce (CRZP)* - do 17. 06. 2020

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie daného termínu