Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rozvrhy

ROZVRH  AR 2019/2020

Vážení študenti,

dovoľte, aby sme Vás upozornili, že rozvrhy na akademický rok 2019/2020 pre denné štúdium máte uverejnené v systéme AIS .

Úspešný akademický rok Vám praje vedenie FSV UCM v Trnave.

 

Pre jednoduchšiu orientáciu študentov 1. ročníka Bc., Mgr. zverejňujeme rozvrh pre denné študium nižšie.

Dokumenty:

  1.ročník Bc.

     1. ročník Mgr.