Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Študijné oddelenie FSV UCM

Na študijnom oddelení FSV UCM vybavíte:

- potvrdenia o návšteve školy,

- prenášané predmety v systéme AIS,

- kontrola štúdia.

Vážení študenti dôrazne vás žiadame, aby ste dodržiavali rozdelenie študentov a obracali sa na svoju študijnú referentku.

 

 

Študijnné oddelenie Fakulty sociálnych vied

 

Meno:  Mgr. Alena Banárová
Funkcia:  študijný referent
E-mail:  alena.banarova@ucm.sk
Kancelária:  409 (Bučianska 4/A, Trnava)
Telefón:  +421 33 5565 516
Agenda:

Politológia
Denné a externé bakalárske štúdium
Denné a externé magisterské štúdium

Verejná správa
Externé bakalárske štúdium
Denné a externé magisterské štúdium

Európske štúdiá / European studies
Denné bakalárske štúdium
Denné magisterské štúdium

študenti - Erasmus a výmenné pobyty                                        

 

Meno:  Ing. Zuzana Obúlaná
Funkcia:  študijný referent
E-mail:  zuzana.obulana@ucm.sk
Kancelária:  409 (Bučianska 4/A, Trnava)                                                                             
Telefón:  +421 33 5565 517
Agenda:

Manažment verejnej správy
Denné a externé bakalárske štúdium

Sociálne služby a poradenstvo
Denné bakalárske štúdium
Externé bakalárske štúdium
Denné magisterské štúdium
Externé magisterské štúdium

Verejná správa
Denné bakalárske štúdium

 

 

Úradné hodiny

Pondelok:  nestránkový deň
Utorok:  8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Streda:  nestránkový deň
Štvrtok:  8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Piatok:  nestránkový deň

 

 

Meno:  PhDr. Oĺga Molnárová                                                                  
Funkcia:  koordinátor pre AIS a rigorózne konanie
E-mail:  olga.molnarova@ucm.sk
Kancelária:  406                                           
Telefón:  +421 33 5565 544
Agenda:

- 1. kontakt a komunikácia s uchádzačmi o bakalárske, magisterské štúdium a rigorózne konanie,

- agenda súvisiaca s rigoróznym konaním,

- rozvrhy pre jednotlivé študijné programy a stupne štúdia,

- evidencia záverečných bakalárskych, diplomových, rigoróznych a dizertačných prác,

- zadania záverečných prác a diplomových prác,

- zmena témy záverečnej a diplomovej práce,

- zmena školiteľa záverečnej a diplomovej práce,

- oponentské posudky k záverečným a diplomovým prácam,

- komisionálne skúšky

 

Úradné hodiny pre študentov

Pondelok:  nestránkový deň
Utorok:  8.00 - 11.00 hod. a 13.00 - 15.00hod.
Streda:  8.00 - 11.00 hod. a 13.00 - 15.00 hod.
Štvrtok:  8.00 - 11.00 hod. a 13.00 - 15.00 hod.
Piatok:  nestránkový deň