Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Bakalárske

Tézy na bakalárske štátne skúšky platné v akademickom roku 2018/2019.

 

POLITOLÓGIA (denné štúdium)

Štátna skúška z európskych komparácií

Štátna skúška z politológie

 

POLITOLÓGIA (externé štúdium)

Teória politiky

Politický systém SR

Európske komparácie

 

EURÓPSKE ŠTÚDIÁ (denné štúdium)

Štátna skúška z európskych štúdií

Štátna skúška z politológie

 

VEREJNÁ SPRÁVA (denné štúdium)           

Štátna skúška z verejnej správy

Štátna skúška z verejnej politiky

 

VEREJNÁ SPRÁVA (externé štúdium)           

Správne právo

Teória verejnej správy

Politický systém SR

 

MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY (denné štúdium)

Štátna skúška z manažérskeho fungovania verejnej správy

Štátna skúška z verejnej správy

 

SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO (denné štúdium)

Štátna skúška zo sociálnych služieb

Štátna skúška zo sociálneho poradenstva

 

SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO VO VEREJNEJ SPRÁVE (externé štúdium)

Sociálne služby a poradenstvo

Verejná správa

 

MANAŽMENT SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (denné štúdium)

Štátna skúška z manažmnetu sociálnych služieb

Štátna skúška zo sociálneho poradenstva

 

 

 

Študenti, ktorí opakujú štátne skúšky sa riadia pôvodnými štátnicovými otázkami!

 

 

 

Rozdelenie študentov do skupín na bakalárske štátne záverečné skúšky - MÁJ 2019:

  Katedra verejnej správy

  Katedra politických vied

  Katedra sociálnych služieb a poradenstva