Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Magisterské

Tézy na magisterské štátne skúšky. 

 

EURÓPSKE ŠTÚDIÁ A POLITIKY (denné a externé štúdium)

Štátna skúška z európskych štúdií

Štátna skúška z politológie

 

 

VEREJNÁ SPRÁVA (denné štúdium)

Štátna skúška z verejnej politiky

Odporúčaná literatúra

Štátna skúška z verejnej správy

Odporúčaná literatúra

 

VEREJNÁ SPRÁVA (externé štúdium)

Štátna skúška z verejnej politiky

Štátna skúška z verejnej správy

 

 

MANAŽMENT A EKONÓMIA VEREJNEJ SPRÁVY  (denné štúdium)

Štátna skúška z ekonomického fungovania verejnej správy

Odporúčaná literatúra

Štátna skúška z ekonomického fungovania verejnej správy (pre študentov pôvodne verejnej správy)

Štátna skúška z verejnej správy

 

 

SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO (denné a externé štúdium)

Štátna skúška zo sociálnych služieb

Štátna skúška zo sociálneho poradenstva

 

Študenti, ktorí opakujú štátne skúšky sa riadia pôvodnými štátnicovými otázkami!