Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Domáce

Pokyny k podávaniu žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu výskumu UCM

Prostriedky z Fondu na podporu výskumných projektov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sú určené žiadateľom do 35 rokov a interným doktorandom, ktorí nie sú v poslednom ročníku. Žiadosti sa prijímajú raz ročne. Bližšie informácie:  http://www.ucm.sk/sk/veda-a-vyskum/