Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Dekanát fakulty

 

Tajomníčka fakulty

Meno:  Ing. Mária Kucharovičová
Funkcia:  Tajomníčka fakulty
E-mail:  maria.kucharovicova@ucm.sk
Kancelária:  507
Telefón:  +421 33 55 65 523

 

Vedúca kancelárie dekana

Meno:  Ing. Jana Osuská
Funkcia:  Vedúca kancelárie dekana                                                                    
E-mail:  jana.osuska@ucm.sk
Kancelária:  504
Telefón:  +421 33 55 65 521

 

 

 

 

Meno:  Mária Ondrejičková                                                                        
Funkcia:  Asistentka dekana  a prodekanov 
E-mail:  maria.ondrejickova@ucm.sk
Kancelária:  504
Telefón:  +421 33 55 65 522

 

Referát pre vedu a kvalitu

Meno:  Mgr. Marta Kuhnová, PhD.
Funkcia:  Projektová manažérka                                                            
E-mail:  marta.kuhnova@ucm.sk
Kancelária:  506
Telefón:  +421 33 55 65 547

 

Meno:  Ing. Klaudia Čirčová
Funkcia:  Referentka pre VVČ, kvalitu a doktorandské štúdium                                  
E-mail:  klaudia.circova@ucm.sk
Kancelária:  506
Telefón:  +421 33 55 65 547

 

Meno:  Ing. Jana Machatová
Funkcia:  Referentka 1. kontaktu pre pedagógov                                  
E-mail: 

jana.machatova@ucm.sk

Kancelária:  501
Telefón:  +421 33 55 65 525

 

Knižnica FSV

Meno:  Katarína Procházková
Funkcia:  Referentka pre knižničné systémy                                             
E-mail:  katarina.prochazkova@ucm.sk
Kancelária:  405
Telefón: +421 33 55 65 541

 

Študijné oddelenie

Meno:  Mgr. Alena Banárová
Funkcia:  Referentka pre štúdium                                                    
E-mail:  alena.banarova@ucm.sk
Kancelária:  409
Telefón:  +421 33 55 65 516

 

Meno:  Ing. Zuzana Obúlaná
Funkcia:  Referentka pre štúdium                                                
E-mail:  zuzana.obulana@ucm.sk
Kancelária:  409
Telefón:  +421 33 55 65 517

 

Meno:  PhDr. Oľga Molnárová
Funkcia:  Koordinátorka pre AIS               
E-mail:  olga.molnarova@ucm.sk
Kancelária:  406
Telefón:  +421 33 55 65 518