Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Akademický senát

doc. PhDr. Oľga BOČÁKOVÁ, PhD.

Predseda Akademického senátu FSV UCM

Ing. Jana Osuská

Podpredseda AS za zamestnaneckú časť

Mgr. Simona Galfyová

Tajomníčka AS

Mgr. Erik Urc

Podpredseda AS za študentskú časť

 

 

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD

Senátor za zamestnaneckú časť

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.

Senátor za zamestnaneckú časť

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

Senátor za zamestnaneckú časť

 

PhDr. Martin Švikruha, PhD.

Senátor za zamestnaneckú časť

Mgr. Michal Garaj, PhD.

Senátor za zamestnaneckú časť

 
 

Mgr. Kristína Dzureková

Senátorka za študentskú časť

Mgr. Lukáš Koštial

Senátor za študentskú časť

Bc. Denis Vengrín

Senátor za študentskú časť