Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Akademický senát

doc. PhDr. Mgr. Oľga BOČÁKOVÁ, PhD., mimoriadny profesor

Predseda Akademického senátu FSV UCM

Ing. Jana Osuská

Podpredseda AS za zamestnaneckú časť

Mgr. Simona Galfyová

Tajomníčka AS

PhDr. Erik Urc

Podpredseda AS za študentskú časť

 

 

PhDr. Richard Brix, PhD.

Senátor za zamestnaneckú časť

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.

Senátor za zamestnaneckú časť

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

Senátor za zamestnaneckú časť

 

PhDr. Martin Švikruha, PhD.

Senátor za zamestnaneckú časť

Mgr. Michal Garaj, PhD.

Senátor za zamestnaneckú časť

 
 

Mgr. Kristína Dzureková

Senátorka za študentskú časť

Mgr. Markéta Mackuľáková

Senátorka za študentskú časť

Mgr. Natália Brovina Mulinová

Senátor za študentskú časť