Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Správy pre vedeckú radu

 

 

Správy o vedecko-výskumnej činnosti:
  Správa o vedecko-výskumnej činnosti 2021

 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti:
  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti AR 2020/2021

 

Správy o doktorandskom štúdiu:
  Správa o doktorandskom štúdiu

 

 

 

 

 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti:
  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti AR 2020/2021