Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Disciplinárna komisia

Predseda disciplinárnej komisie:

PhDr. Michal Imrovič, PhD.

 

Členovia disciplinárnej komisie:

PaedDr. Monika Orlíková, PhD.
PhDr. Ján Machyniak, PhD.
PhDr. Kristína Hoghová
Mgr. Kristína Dzureková
Bc. Peter Orosz