Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Disciplinárna komisia

Predseda disciplinárnej komisie:

PhDr. Michal Imrovič, PhD.

 

Členovia disciplinárnej komisie:

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.
PaedDr. Monika Orlíková, PhD.
Mgr. Michaela Vaceková
Mgr. Kristína Dzureková
Bc. Peter Orosz