Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Prijímacie konanie na AR 2019/2020 - II. kolo

 

  NOVÁ STRÁNKA PRE UCHÁDZAČOV
 

 

 

PONUKA AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA AR 2019/2020 - II. kolo

 

 

  BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
 

 

 

 

  MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
 

 

 

  DOKTORANSKÉ  ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
 
 

 

  E - PRIHLÁŠKA
 

 

 

  DOKUMENTY
 

 

 

 

You will find​ more detailed information about admission HERE

 

 

ЯКЩО ЦЕ ВАС ЗАЦІКАВИЛО, ПОДАЙТЕ ЗАЯВУ. ВАМ ПОТРІБНО

 

20.05.2019