Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Na slovíčko s dekanom

Vážení kolegovia, milí študenti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dekan FSV UCM bude od 18. 2. 2019 každý pondelok od 10.00 hod. do 11.00 hod. k dispozícii študentom a zamestnancom fakulty v kancelárii dekana na 5. poschodí.

 

 

 

02.03.2019