Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

PONUKY STÁŽÍ NA TTSK

Milí študenti, máme pre vás  nasledovné ponuky stáží na TTSK:

Stážista na oddelení zahraničných vzťahov: Viac informácií TU

Stážista na oddelení marketingu a propagácie TTSK: Viac informácií TU

03.05.2019