Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Olympiáda o EÚ 2019

 

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa rozhodla pokračovať v úspešnej tradícii a opäť usporadúva Olympiádu o Európskej únii.  Olympiáda je určená hlavne pre študentov 3. a 4. (resp. predmaturitného a maturitného) ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. Záujem a pochopenie základných princípov fungovania a hodnôt Európskej únie zo strany mladých ľudí pokladáme za zásadnú potrebu, ktorá môže do budúcnosti ovplyvniť vývoj členstva SR v EÚ.

 

Partnerom tohto ročníka Olympiády sa stala Kancelária Európskeho parlamentu, Zastúpenie Európskeho parlamentu na Slovensku a europoslanci Monika Beňová, Ivan Štefanec, Michal Šimečka, Peter Pollák a Róbert Hajšel, ktorí sa rozhodli do súťaže venovať viaceré zaujímavé ceny.

 

 

ROČNÍK 2019

 

 

Priebeh a organizačné zabezpečenie Olympiády o EÚ:

Do 30.09.2019 sa jednotlivé tímy zložené z troch študentov a jedného pedagogického zamestnanca ako dozoru prihlásia do súťaže prostredníctvom on-line registračného formulára, ktorý nájdete nižšie. Prihlásené tímy následne dostanú odkazy na študijné materiály ku súťažným otázkam. Do olympiády je možné prihlásiť aj viac tímov z jednej inštitúcie.

 

Dňa 22.10.2019 sa uskutoční elektronické kolo, ktoré bude vyhodnotené do 29.10.2019. Všetky inštrukcie budú včas zaslané registrovaným súťažným tímom. Do finálového kola postupuje 8 najlepších súťažných tímov z celého Slovenska.

 

Dňa 8.11.2019 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutoční celoslovenské finálové kolo v priestoroch FSV UCM v Trnave. V celoslovenskom kole bude súťažiť 8 najlepších tímov z elektronického kola. Každý tím, zložený z troch súťažiacich a jedného pedagóga ako dozoru, môže byť sprevádzaný a podporovaný svojím publikom.

 

Všetci súťažiaci a pedagógovia, ktorí sa zúčastnia finálového kola, dostanú dekrét o účasti, vecné ceny a diplomy. Súťažiace tímy, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach sa zúčastnia odbornej exkurzie v sídle európskych inštitúcií buď v Bruseli alebo Štrasburgu a získajú tiež hodnotné vecné ceny. 

Pre prihlásenie sťažiaceho tímu je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú nájdete nižšie.

 

Poznámka ku študijným materiálom:

  • Fiala, Petr, Krutílek, Ondřej, Pitrová, Markéta (2018) Evropská unie. CDK Brno, 805 s. 
  • Sledovanie aktálneho diania a webových stránok inštitúcií EÚ
  • Všeobecný prehľad o záležitostiach EÚ

 

 

Dokumenty:

  Prihláška

  ​Plagát

  Štatút 

 

 

10.09.2019