Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Štátne skúšky - január 2022

 

Vážení študenti,

dovoľte, aby sme vás informovali o priebehu a termínoch štátnych skúšok, ktoré sa budú konať v januári 2022.

Štátne skúšky sa uskutočnia prezenčne pri dodržaní opatrení v termínoch:

 

Katedra verejnej správy 

31. január 2022 (pondelok)

Harmonogram 

 

Katedra sociálnych služieb a poradenstva

27. január 2022 (štvrtok)  

Harmonogram

 

Katedra politických vied

28. január 2022 (piatok)  

Harmonogram

 

 

 

Priebeh štátnych skúšok na Fakulte sociálnych vied UCM  (január  2022)

V dôsledku aktuálnej situácie súvisiacej s opatreniami proti šíreniu koronavírusu prijala Fakulta sociálnych vied  UCM nasledujúce opatrenia:

1. Štátne záverečné skúšky sa uskutočnia prezenčnou formou za zvýšených hygienických podmienok.

2. Študent je povinný  priniesť v hrebeňovej väzbe zviazanú záverečnú prácu, ktorú v deň konania štátnych skúšok odovzdá tajomníkovi komisie

3. Študent sa dostaví na štátnu skúšku 15 min pred stanoveným časom (zoznam študentov s časom a miestnosťou bude zverejnený). Študenti vstupujú do skúšobnej miestnosti na vyzvanie predsedu, resp. tajomníka komisie

6. Pri vstupe do budovy UCM bude každému študentovi zmeraná telesná teplota. V prípade zvýšenej teploty (nad 37,5) budete posúdený ako chorý. Poverený pracovník Vám následne vysvetlí ďalší postup.

7. Po celý čas majte na tvári respirátor (aj počas štátnej skúšky).

8. Každý študent bude mať k dispozícii aj čas na prípravu odpovede z okruhov štátnej skúšky.

9. Študent po skončení štátnej skúšky opustí budovu UCM. Výsledok štátnej skúšky sa študent dozvie v systéme AIS v deň štátnej skúšky.

10. Študent, ktorý štátnu skúšku nevykoná, sa prihlasuje na najbližší termín štátnych skúšok.

 

 

 

27.01.2022