Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Zaradenie do študijných skupín

Vážení študenti,

zaradenie do študijných skupín (krúžkov) v AR 2015/2016 nájdete po prihlásení sa do systému AIS v časti Evidencia štúdia v sekcii Osobné údaje. V tejto časti je zaradenie do študijnej skupiny pod názvom ,,krúžok".

Zaradenie do študijných skupín

30.09.2015