Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Denný jarný tábor pre deti vo veku od 6 - 12 rokov

Fakulta sociálnych vied v spolupráci s Občianskym združením Kamienok pripravili Denný jarný tábor pre deti vo veku od 6 - 12 rokov v termíne od 22.2. - 26.2. 2016.

Prihláste svoje ratolesti do tábora a zažijú týždeň dobrodružstiev a zážitkov !

Viac info na http://www.angelkurzy.sk/, kurzyopatrovania@gmail.com

10.02.2016