Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Dotazník spokojnosti zamestnancov FSV UCM 2015/2016

Milé kolegyne a kolegovia,

vedenie Fakulty sociálnych vied v Trnave si pre vás pripravilo dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu. Vyplňte, prosím, tento dotazník. Jeho vyplnenie je dobrovoľné a anonymné.

https://docs.google.com/forms/d/1UNV57yAimJyxbisz6IvYCJn0CDW8XdxOvEBfg6EWjco/viewform?c=0&w=1

 

Vedenie FSV UCM v Trnave

10.03.2016