Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Pokyny pre končiacich študentov

Vážení študenti,

dovoľte, aby  sme vás informovali o pokynoch pre končiacich študentov. Žiadame vás, aby ste nasledovným pokynom venovali náležitú pozornosť. Týkajú sa študentov, ktorí vykonajú štátnu skúšku v januári 2017.

 

Dokumenty:
  Pokyny
28.11.2016