Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Smernica o plagiátorstve

Vážení kolegovia, vážení študenti,

dovoľujeme si vás informovať, že Akademickým senátom FSV UCM bola 17.1.2017 schválená smernica o plagiátorstve, týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.

 

Dokumenty:
  Smernica o plagiátorstve
01.02.2017