Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rigorózna skúška v septembri 2017

Vážení záujmencovia o rigoróznu skúšku,

všetci záujemcovia o termín rigoróznej skúšky v septembri 2017 musia svoje rigorózne práce odovzdať PhDr. Oľge Molnárovej do 11. 9. 2017 do 12,00.

Spôsob odovzdania si dohodnite prostredníctvom mailu: olga.molnarova@ucm.sk

 

22.08.2017