Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Vážení kolegovia, milí študenti,

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach a Fakulta veřejných politik SLU v Opavě Vás srdečne pozývajú na Medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorá sa uskutoční 30. novembera 2017 Bučianska 4/A, Trnava.

 

 

07.09.2017