Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam pre študentov

Oznamujeme študentom, že Študijné oddelenie a Oddelenie akademických činností UCM v Trnave bude v dňoch od 24. októbra 2017 do 26. októbra 2017 (vrátane) zatvorené z dôvodu štatistických zisťovaní realizovaných v rezorte školstva  - spracovávania štatistík pre MŠVVaŠ SR.

23.10.2017