Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Z týždenníka Pardon

Veľké finále Olympiády o Európskej únii organizované Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa dostalo aj do stránok 47 čísla týždenníku Pardon Trnava.

Vďaka tomu je naša fakulta opäť o čosi známejšia.

26.11.2017