Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Štátne skúšky august 2018 - rozpis študentov

Vážení študenti,

dovoľujeme si vám dať do pozornosti rozpis štátnych skúšok na august 2018.

 

Bakalárske štátne skúšky

Rozdelenie študentov do skupín na štátne záverečné skúšky:

  Katedra verejnej správy

  Katedra politických vied

  Katedra sociálnych služieb a poradenstva

 

Magisterské štátne skúšky

Rozdelenie študentov do skupín na štátne záverečné skúšky:

  Katedra verejnej správy

  Katedra politických vied

 

 

 

 

 

 

 

13.08.2018