Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výsledky volieb do študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2018-2020

Výsledky volieb do študentskej časti AS FSV UCM

na funkčné obdobie 2018-2020

 

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku volieb do študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2018-2020

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

 

17.05.2018