Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov II.

Vážení kolegovia, milí študenti,

dovoľte nám, aby sme vás pozvali na konferenciu mladých vedeckých pracovníkov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovenku, ktorú pripravili doktorandi Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

​Doktorandská konferencia sa bude konať 7. - 8. novembra 2017 v priestoroch na Bučianskej 4/A, v Trnave.

Veríme, že spoločne s ostatnými doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi z rôznych vysokých škôl a inštitúcií môžeme prispieť k rozšíreniu diskusie a stavu výskumu v aktuálnych témach a k snahe pozdvihnúť dôležitosť a význam sociálnych vied.

 

 

 

05.11.2017