Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rada pre kvalitu

Dekanom FSV UCM bola vymenovaná Rada pre kvalitu FSV UCM, ktorá je permanentným poradným orgánom dekana.  Rada pre kvalitu najmä pripravuje, kontroluje, hodnotí a koordinuje tvorbu, implementáciu a používanie vnútorného systému kvality vzdelávania, koordinuje zavedenie, používanie, funkčnosť a implementáciu systému manažérstva kvality, čo vyplýva z poslania Národného programu kvality ako programu podpory rozvoja kvality práce, kvality produkcie, služieb a propagácie pre trvalo udržateľnú kvalitu života a konkurencieschopnosti vo všetkých oblastiach spoločnosti na Slovensku.

 

Predseda Rady pre kvalitu:

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

 

Členovia Rady pre kvalitu:

prof. PhDr. Jana Levická, PhD.

doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.

PhDr. Michal Lukáč, PhD.

PhDr. Michal Imrovič, PhD.

PhDr. Jakub Bardovič, PhD.

PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.

Mgr. Marta Kuhnová, PhD.

PhDr. Martin Švikruha, PhD.

Ing. Mária Kucharovičová