Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výsledky volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020

Výsledky volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM

na funkčné obdobie 2016-2020

 

Výsledky volieb do zamestnaneckej časti AS FSV UCM nájdete tu

Výsledky volieb do študentskej časti AS FSV UCM nájdete tu

 

doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.

predseda AS FSV UCM

11.12.2015