Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Katedra politických vied

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ČO SA DÁ ŠTUDOVAŤ NA NAŠEJ KATEDRE?

 

Ponúkame unikátne interdisciplinárne prepojenie európskych štúdií a politológie.


ČO POTREBUJEŠ VEDIEŤ O ŠTÚDIU?

 

Študuješ v dennej alebo externej forme (externé štúdium výlučne počas sobôt),

vo všetkých troch stupňoch: Bc. / Mgr. / PhD.

a tvoja dĺžka štúdia trvá 3 roky Bc. / 2 roky Mgr. / 3 roky PhD.

Študuješ moderne a online,

s individuálnym prístupom.

Tvoje štúdium prebieha v priateľskej a motivujúcej atmosfére.


KDE SA UPLATNÍŠ PO SKONČENÍ ŠTÚDIA?

 

V národných a nadnárodných inštitúciách,

v štátnej správe,

v súkromnom sektore,

v organizáciách tretieho sektora, mimovládnych organizácie,

v agentúrach a inštitúciách pôsobiacich v Európskej únii a na Slovensku.


ČO SA POČAS ŠTÚDIA NAUČÍŠ?

 

Porozumieš tomu, ako funguje spoločnosť, politika, inštitúcie EÚ a medzinárodne vzťahy.

Naučíš sa kriticky myslieť, analyticky pracovať a kreatívne pristupovať k riešeniu problémov.

Staneš sa odborníkom na jednotlivé oblasti politiky nielen v rámci Slovenska ale aj EÚ.

Spoznáš politiku nielen z teórie, ale predovšetkým z praxe.

Vylepšíš si svoje jazykové skills.


KAM SA POČAS ŠTÚDIA MÔŽEŠ DOSTAŤ?

 

Študuješ na našich partnerských univerzitách:

Portugalsko, Fínsko, Turecko, Chorvátsko, Taliansko a mnoho ďalších

Podporujeme tvoje ďalšie vzdelávanie prostredníctvom stáží:

v Národnej rade Slovenskej republiky, v Európskom parlamente, na ministerstvách, na VÚC v rámci tretieho sektora.

Zažiješ všetko:

zahraničnú prax,

Brusel,

Štrasburg.


S KÝM SA POČAS ŠTÚDIA STRETNEŠ A KOHO SPOZNÁŠ?

 

Stretneš  sa s medzinárodným tímom odborníkov z oblasti teórie a hlavne praxe,

s osobnosťami domácej a zahraničnej politiky, médií, kultúry.

Stretneš sa a spoznáš aktívnych ľudí, ktorí majú skúsenosti s tvorbou inovatívnych a kreatívnych projektov.


KDE BUDEŠ ŠTUDOVAŤ?

 

Na katedre so skúseným a odborným tímom.

Na modernej a progresívnej fakulte.

V historickom a študentskom meste Trnava, ktoré si zamiluješ.