Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Doktorandské štúdium

Katedra politológie a európskych štúdií ponúka doktorandské štúdium (PhD.) v študijnom programe európske štúdiá, v dennej aj externej forme. Študenti denného programu poberajú počas trojročného štúdia pravidelné mesačné štipendium. Jeho výška je však závislá nielen na študijných výsledkoch, ale aj na vedecko-výskumnej práci, práci na dizertačnom projekte, publikačnej činnosti doktoranda, vrátane participácie na výučbe a ďalších aktivitách spojených so vzdelávacím procesom.

 

Témy dizertačných prác:
  Európske štúdiá_PhD.