Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

Meno:  doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.                    
Funkcia:  Vedúci katedry                   
E-mail:  jaroslav.mihalik@ucm.sk
Kancelária:  506
Telefón:  +421 33 5565 547
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Zástupca vedúceho katedry

Meno:  PhDr. Jakub Bardovič, PhD.                              
Funkcia:  Zástupca vedúceho katedry
E-mail:  jakub.bardovic@ucm.sk
Kancelária:  323
Telefón:  +421 33 5565 548
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Tajomník katedry

Meno:  Mgr. Michal Garaj, PhD.
Funkcia:                        Tajomník katedry             
E-mail:  michal.garaj@ucm.sk
Kancelária:  229
Telefón:  +421 33 55 65 564                                                 

 

Členovia katedry

Meno:  prof. Dr. Ryszard Czarny, PhD.                       
Funkcia:  profesor                                                
E-mail:  ryszard.czarny@ucm.sk
Kancelária:  229
Telefón:  +421 33 5565 564
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  prof. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc.               
Funkcia:  profesorka 
E-mail:  ludmila.malikova@ucm.sk
Kancelária:  228
Telefón:  +421 335565 543
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  prof. Valeriu Mosneaga, DrSc.                          
Funkcia:  profesor
E-mail:  valeriu.mosneaga@ucm.sk                
Kancelária:  229
Telefón:  +421 33 5565 564
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  prof. PhDr. Jan Rataj, CSc.                                 
Funkcia:  profesor
E-mail:  jan.rataj@ucm.sk
Kancelária:  229
Telefón:  +421 33 5565 564
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  Dr.h.c. prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.      
Funkcia:  profesorka                                          
E-mail:  blanka.richova@ucm.sk
Kancelária:  229
Telefón:  +421 33 5565 564
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  Dr.h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.  
Funkcia:  profesorka
E-mail:  marcela.gburova@ucm.sk
Kancelária:  229
Telefón:  +421 33 5565 564
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.                           
Funkcia:  docent                                                 
E-mail:  milan.caky@ucm.sk
Kancelária:  229
Telefón:  +421 33 5565 564
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  doc. Karen Henderson, Ph.D.                         
Funkcia:  docentka  
E-mail:  karen.henderson@ucm.sk
Kancelária:  228
Telefón:  +421 33 5565 543
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  doc. Mgr. Peter Juza, PhD., CSc.                    
Funkcia:  docent                                                 
E-mail:  peter.juza@ucm.sk
Kancelária:  229
Telefón:  +421 33 5565 564
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  doc. PhDr. Jozef Klavec, PhD.                       
Funkcia:  docent                                       
E-mail:  jozef.klavec@ucm.sk
Kancelária:  229
Telefón:  +421 33 5565 564
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.                     
Funkcia:  docentka                                          
E-mail:  jana.reschova@ucm.sk
Kancelária:  229
Telefón:  +421 33 5565 564
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.              
Funkcia:  odborný asistent 
E-mail:  ondrej.filipec@ucm.sk
Kancelária:  232
Telefón:  +421 33 5565 561
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  Aaron Thomas Walter, Ph.D.                      
Funkcia:  odborný asistent
E-mail:  aaron.walter@ucm.sk
Kancelária:  232
Telefón:  +421 33 5565 561
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

Meno:  Mgr. Martin Daško, PhD.                                       
Funkcia:  Odborný asistent 
E-mail:  martin.dasko@ucm.sk
Kancelária:  228
Telefón:  +421 33 5565 543
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom

 

 

Meno:  Mgr. Denisa Karabová, PhD.                                       
Funkcia:  Odborný asistent 
E-mail:  denisa.karabova@ucm.sk
Kancelária:  228
Telefón:  +421 33 5565 543
Konzultačné hodiny:  po dohode e-mailom