Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Katedra sociálnych služieb a poradenstva

 

 

 

 

 

ČO SA DÁ ŠTUDOVAŤ NA NAŠEJ KATEDRE?

 

Katedra sociálnych služieb a poradenstva je profilovou katedrou študijného odboru Sociálne služby a poradenstvo v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Ponúkame možnosť študovať v študijných programoch: Sociálne služby a poradenstvo, Manažment sociálnych služieb.


ČO POTREBUJEŠ VEDIEŤ O ŠTÚDIU?

 

V dennej forme štúdia študuješ v stupňoch:  Bc. / Mgr.

Tvoja dĺžka štúdia trvá 3 roky Bc. / 2 roky Mgr.

V externej forme štúdia (výlučne počas sobôt) študuješ v stupňoch: Bc./ Mgr.

Dĺžka štúdia trvá 4 roky Bc. / 3 roky Mgr.

Ponúkame možnosť pokračovania štúdia v treťom stupni v dennej aj externej forme PhD. v študijnom programe sociálna politika.

Študuješ v dennej forme štúdia, ktorej dĺžka trvá 3 roky.

 Študuješ v externej forme štúdia, ktorej dĺžka trvá 4 roky

Štúdium prebieha v priateľskej a tvorivej atmosfére.

Pripravujeme poslucháčov pre prax s cieľom aplikovať nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti sociálnych služieb a poradenstva, sociálnej politiky.


KDE SA UPLATNÍŠ PO SKONČENÍ ŠTÚDIA?

 

Si pripravený pôsobiť v praxi ako vysoko kvalifikovaný odborník pre sociálnu oblasť v zariadeniach sociálnych služieb, manažér v inštitúciách súkromného a verejného sektora, v sociálnych a zdravotných poisťovniach, v ústredných orgánoch štátnej správy, samosprávy, ale aj medzinárodných inštitúciách.


ČO SA POČAS ŠTÚDIA NAUČÍŠ?

 

Pracovať ako špecializovaný pracovník vo verejnej správe, ako samostatný špecializovaný sociálny poradca, ako odborný riadiaci pracovník v zariadeniach sociálnych služieb, ako odborný garant vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov a projektov v sociálnej oblasti. Budeš pripravený na vedúcu pozíciu sociálnych subjektov s aplikovaním základných manažérskych zručností, schopností pri riadení organizácie. Spoznáš problematiku sociálnych služieb nielen z teórie, ale predovšetkým z praxe.


KAM SA POČAS ŠTÚDIA MÔŽEŠ DOSTAŤ?

 

Študuješ na našich partnerských univerzitách:

Portugalsko, Fínsko, Turecko, Chorvátsko, Taliansko a mnoho ďalších

Podporujeme tvoje ďalšie vzdelávanie prostredníctvom stáží:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Sociálna poisťovňa

regionálne a miestne samosprávy

zariadenia sociálnych služieb.


S KÝM SA POČAS ŠTÚDIA STRETNEŠ A KOHO SPOZNÁŠ?

 

Stretneš sa s tímom odborníkov z oblasti teórie a praxe,

s osobnosťami domácej a zahraničnej politiky, kultúry.

Spoznáš aktívnych ľudí, ktorí majú skúsenosti zo sociálnej oblasti.


KDE BUDEŠ ŠTUDOVAŤ?

 

Na Katedre sociálnych služieb a poradenstva so skúseným a odborným tímom.

Na modernej a progresívnej fakulte.

V meste Trnava s bohatou históriou a s možnosťami kultúrneho a športového vyžitia.

 

Ak Ti nie je ľahostajný osud iných ľudí, príď medzi nás a získanými vedomosťami pomôžeš tým, ktorí to potrebujú.

 

Tešíme sa na Teba !