Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rigorózne konanie

Katedra sociálnych služieb a poradenstva taktiež ponúka aj rigorózne konanie v študijnom programe sociálne služby a poradenstvo. Okrem obhajoby rigoróznej práce sú súčasťou rigoróznej štátnej skúšky predmety:

 

Sociálne služby a poradenstvo

Sociálna práca