Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznamy katedry

Exkurzia do zariadenia SS KSSaP

06.10.2015

Kvapka krvi FSV UCM KSSaP

03.10.2016

Dobrovoľná zbierka pre klientov sociálnych služieb a ľudí bez domova KSSaP

21.11.2015

Exkurzia do Organizácie spojených národov – OSN vo Viedni KSSaP

30.11.2015

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II. - Nové výzvy pre sociálne služby a poradenstvo KSSaP

09.02.2016

Migration and it´s impact on V4 countries KSSaP

20.04.2016

Bakalárik KSSaP

27.08.2016

Dobrovoľná zbierka pre klientov sociálnych služieb a ľudí bez domova KSSaP

22.11.2016

Významu sociálnych služieb pre seniorov a ľudí bez domova KSSaP

29.11.2016

Mikuláš v podaní kolegov z KSSP FSV KSSaP

14.12.2016

Mikuláš v DSS v Šoporni KSSaP

19.12.2016

Zdravotnícka politika ako subsystém sociálnej politiky KSSaP

12.04.2017

Pomoc ľuďom v núdzi KSSaP

18.10.2017

Prednáška a stretnutie s Ing.Mgr.Mariánom Kuffom , Dr.h.c. KSSaP

23.10.2017

Veľtrh sociálnych aktivít KSSaP

05.11.2017

Veľtrh sociálnych aktivít KSSaP

08.11.2017

Súťaž "Sociálno-politické otázniky" KSSaP

14.11.2017

Rómovia v štáte KSSaP

15.11.2017

Očkolandia KSSaP

15.11.2017

Dobrovoľná zbierka pre deti z detského domova v Trnave KSSaP

05.12.2017

Bez cenzúry: filmy, seriály a reklamy o ženách, mužoch a násilí, ktoré zmenia váš pohľad na spoločnosť. KSSaP

06.12.2017

Dobrovoľná zbierka pre deti z detského domova v Trnave KSSaP

06.12.2017

Mikuláš deťom KSSaP

08.12.2017

Sociálno-politické otázniky KSSaP

07.02.2018

Aspekty sociálnej a zdravotnej starostlivosti v SR KSSaP

09.04.2018

Univerzita ľudskosti KSSaP

12.10.2018