Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výsledky doplňujúcich volieb do Akademického senátu FSV UCM a volieb zástupcov FSV UCM do AS UCM rok 2016

Informácie o výsledku doplňujúcich volieb do Akademického senátu FSV UCM a volieb zástupcov FSV UCM do AS UCM rok 2016

 

26.09.2016