Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Bakalárske študijné programy

 

  BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
 

 

 

Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe - Bc. (denná a externá froma)  - NOVÉ


Európske štúdiá a politiky - Bc. (denná a externá forma) - NOVÉ


Verejná správa - Bc. (denná a externá forma)


Manažment a ekonómia verejnej správy - Bc. (denná a externá forma) NOVÉ


Sociálne služby a poradenstvo - Bc. (denná a externá forma)


Manažment sociálnych služieb - Bc. (denná a externá forma)

 

 

  E - PRIHLÁŠKA
 

 

 

 

 

 

Prihlášky posielajte na adresu:

Fakulta sociálnych vied

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2

917 01 Trnava