Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Dokumenty k prijímaciemu konaniu

 

Pre maturantov:
  Katedra verejnej správy
​     Katedra politických vied
​     Katedra sociálnych služieb a poradenstva