Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Prijímacie konanie

 

 

 

PROMO VIDEO

 

NADŠTANDARDNÉ VYBAVENIE FAKULTY

 

Informácie k prijímaciemu konaniu na akademický rok 2018/2019:

Výber uchádzačov o bakalárske štúdium: na základe výsledku maturitnej skúšky
 

Pre podrobné informácie o prijímacom konaní a o pokynoch k zaslaniu prihlášky kliknite na:
 

PRIJÍMACIE KONANIE NA AR 2018/2019

 

 

You will find​ more detailed information about admission HERE