Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Univerzita tretieho veku

​Vážení poslucháči druhého a tretieho ročníka Univerzity tretieho veku pri Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave, dovoľujeme si Vás informovať, že akademický rok 2017/2018 začne podľa harmonogramu štúdia.

 

 

Kontaktná osoba:

Meno:  Mgr. Soňa Svetlíková
Oddelenie:  Oddelenie akademických činností
E-mail:  sona.svetlíkova@ucm.sk
Kancelária:  111 b, Nám. J. Herdu 2, Trnava
Telefón:  +421 33 5565 149

 

Úhrada poplatku za štúdium:

IBAN:  SK59 8180 0000 0070 0007 1919
Variabilný symbol:  96005 - pre FSV UCM
Konštantný symbol:  0308
Špecifický symbol:  rodné číslo bez lomky                                                              
Poplatok: 40,00 € za celý akademický rok, dôchodcovia (aj invalidní)

50,00 € za celý akademický rok, ostatní