Faculty of social sciences
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

Fotky z albumu '6. výročie FSV UCM'

 Naspäť na albumy

Vo štvrtok 30. novembra 2017 Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave oslávila 6. výročie svojho založenia.

30.11.2017

30.11.2017

30.11.2017

30.11.2017

30.11.2017

30.11.2017

30.11.2017

30.11.2017

30.11.2017

30.11.2017

30.11.2017

30.11.2017

30.11.2017

30.11.2017