Faculty of social sciences
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

Fotky z albumu 'Deň doktorandov 2017'

 Naspäť na albumy

Dňa 8.6.2017 sa pod záštitou dekana FSV UCM doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. uskutočnil 4. ročník vedeckého seminára „Deň doktorandov 2017“. Bol určený študentom 1. ročníka doktorandského štúdia, ktorí prezentovali zameranie dizertačnej práce, výskumné otázky, hypotézy projektu, použitie metodológie, použitie literatúry a zdrojov, prínos dizertačnej práce pre prax.

8.6.2017

8.6.2017

8.6.2017