Faculty of social sciences
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

Fotky z albumu 'Imatrikulácie AR 2017-2018'

 Naspäť na albumy

Dňa 21. novembra 2017 sme spoločne privítali študentov 1. roka denného bakalárskeho štúdia FSV UCM v Trnave slávnostnou imatrikuláciou v akademickom roku 2017/2018.

21.11.2017

21.11.2017

21.11.2017

21.11.2017

21.11.2017

21.11.2017

21.11.2017

21.11.2017

21.11.2017

21.11.2017

21.11.2017

21.11.2017