Faculty of social sciences
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

Fotky z albumu 'Jazyková kompetencia II'

 Naspäť na albumy

Dňa 8. 11. 2019 sa na pôde našej fakulty konala medzinárodná konferencia Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania II. Po zahájení 2. ročníka konferencie nasledovali prezentácie prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v nemeckom a anglickom jazyku. Na záver všetci prezentujúci obdržali certifikát o účasti na spomínanej konferencii.

8.11.2019

8.11.2019

8.11.2019

8.11.2019

8.11.2019

8.11.2019

8.11.2019

8.11.2019

8.11.2019