Faculty of social sciences
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

Fotky z albumu 'Očkolandia'

 Naspäť na albumy

Dňa 14.11.2017 sa na Fakulte sociálnych vied uskutočnila prednáška Občianskeho združenia OČKOLANDIA, na ktorej vystúpil Ing. Ivan Lukačovič, štatutárny zástupca občianskeho združenia, aby študentom priblížil fungovanie a zameranie občianskeho združenia.

14.11.2017

14.11.2017

14.11.2017