Faculty of social sciences
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

Fotky z albumu 'Otvorenie Týždňa vedy a techniky na FSV UCM'

 Naspäť na albumy

V pondelok, 9.11.2015 prodekanka pre vedecko-výskumnú a edičnú činnosť FSV UCM PhDr. Viera Žúborová, Ph.D. za prítomnosti PhDr. Vladimíra Kováčika, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vedenia univerzity a vedenia fakulty slávnostne otvorila Týždeň vedy a techniky na FSV UCM.

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na FSV UCM

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na FSV UCM

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na FSV UCM

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na FSV UCM

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na FSV UCM

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na FSV UCM

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na FSV UCM

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na FSV UCM

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na FSV UCM

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na FSV UCM

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na FSV UCM

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na FSV UCM