Faculty of social sciences
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

Fotky z albumu 'Postavenie SR a EÚ'

 Naspäť na albumy

Dňa 9. decembra 2015 Centrum európskych štúdii FSV UCM v Trnave pripravilo prednášku spojenú s diskusiou, ktorej sa zúčastnil Ing. Richard Sulík, súčasný poslanec Európskeho parlamentu. Prednáška sa týkala postavenia SR v EÚ.

Richard Sulík

Richard Sulík

Richard Sulík

Richard Sulík