Faculty of social sciences
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

Fotky z albumu 'Vybavenie fakulty'

Budova FSV UCM-Bučianska

Kongresové centrum FSV UCM-Pekárska

Veľká aula

Malá aula

Kongresová sála

Multimediálna učebňa

Knižnica / študovňa