Faculty of social sciences
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

Fotky z albumu 'Vymenovanie za vysokoškolskú profesorku'

29.4.2021

29.4.2021

29.4.2021

29.4.2021