Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Knihy v zameraní FA Filozofia, Dejiny politického myslenia